Sag C-485/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesgerichtshof (Tyskland) den 10. august 2017 — Verbraucherzentrale Berlin eV mod Unimatic Vertriebs GmbH