Kreil TITJUR Conclusie van advocaat-generaal La Pergola van 26 oktober 1999. # Tanja Kreil tegen Bondsrepubliek Duitsland. # Verzoek om een prejudiciële beslissing: Verwaltungsgericht Hannover - Duitsland. # Gelijke behandeling van mannen en vrouwen - Beperking van toegang van vrouwen tot functies bij Bundeswehr. # Zaak C-285/98.