2012 m. vasario 10 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 7/2012, kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo II priedas (Techniniai reglamentai, standartai, tyrimai ir sertifikavimas)