2014/840/EU, Euratom: Provedbena odluka Komisije оd 26. studenoga 2014. o izmjeni Odluke 90/177/Euratom, EEZ o odobrenju Belgiji da ne uzima u obzir određene kategorije transakcija i da primjenjuje određene približne procjene za izračun osnovice vlastitih sredstava od PDV-a (priopćeno pod brojem dokumenta C(2014) 8921)