Ανακοίνωση της Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3897/89 του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 1989 περί εφαρμογής γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων για το έτος 1990 για ορισμένα υφαντουργικά προϊόντα καταγωγής αναπτυσσομένων χωρών