Věc C-134/19 P: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 6. října 2020 – Bank Refah Kargaran v. Rada Evropské unie, Evropská komise („Kasační opravný prostředek – Společná zahraniční a bezpečnostní politika (SZBP) – Článek 29 SEU – Článek 215 SFEU – Omezující opatření přijatá vůči Íránské islámské republice – Škoda údajně vzniklá žalobkyni v důsledku zařazení jejího jména na seznam osob a subjektů, na které se vztahuje zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů, a ponechání jejího jména na tomto seznamu – Žaloba na náhradu škody – Pravomoc Soudního dvora rozhodnout o žalobě na náhradu škody údajně vzniklé z důvodu omezujících opatření stanovených rozhodnutími v rámci SZBP – Dostatečně závažné porušení právní normy, jejímž cílem je přiznání práv jednotlivcům – Nedostatečné odůvodnění aktů zavádějících omezující opatření“)