Ühelt poolt Euroopa Majandusühenduse ja Euroopa Söe- ja Teraseühenduse ning teiselt poolt Bulgaaria Vabariigi vahelise kaubandust ja kaubandusega seotud küsimusi käsitleva vahelepingu ja ühelt poolt Euroopa ühenduste ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Bulgaaria Vabariigi vahel sõlmitud Euroopa lepingu lisaprotokoll