Amandmani koji je Europski parlament usvojio 29. travnja 2015. o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o novčanim fondovima (COM(2013)0615 – C7-0263/2013 – 2013/0306(COD))