Συμπερασμάτων του Συμβουλίου σχετικά με τη δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων