Kommissionens forordning (EØF) nr. 1260/86 af 29. april 1986 om fastsættelse af det beløb, hvormed det variable element af importafgiften for klid med oprindelse i Egypten skal nedsættes