Zaak 59/71 : Beroep, op 3 augustus 1971 door mevrouw P. Dethine ingesteld tegen de Commissie van de Europese Gemeenschappen