Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1833 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2018, για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας μουρούνας στα ενωσιακά ύδατα της ζώνης 3a από σκάφη που φέρουν σημαία Δανίας