Arrest van het Hof van 9 februari 1994 in zaak C-154/93 (verzoek van de Franse Conseil d'État om een prejudiciële beslissing): A. Tawil-Albertini tegen Minister van Sociale zaken („Vestiging en dienstverrichting — Tandarts — Erkenning van titels”)