Mål F-70/05: Dom som meddelades av personaldomstolen (andra avdelningen) den 29 september 2011 — Mische mot kommissionen (Personalmål — Tillsättning — Sökande som klarat ett uttagningsprov som offentliggjordes innan de nya tjänsteföreskrifterna trädde i kraft men som slutfördes därefter — Placering i lönegrad med tillämpning av de nya mindre fördelaktiga bestämmelserna)