Vec F-70/05: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z  29. septembra 2011 — Mische/Komisia (Verejná služba — Vymenovanie — Úspešný uchádzač výberového konania vyhláseného pred nadobudnutím účinnosti nového služobného poriadku, ale finalizovaného po nadobudnutí účinnosti — Zaradenie do platovej triedy podľa nových nevýhodnejších pravidiel)