Asia F-70/05: Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 29.9.2011 — Mische v. komissio (Henkilöstö — Nimitys — Ennen uusien henkilöstösääntöjen voimaantuloa julkaistussa mutta tämän päivämäärän jälkeen päätökseen saatetussa kilpailussa hyväksytty henkilö — Palkkaluokan määrittäminen uusien epäedullisempien sääntöjen mukaisesti)