Věc F-70/05: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 29. září 2011 — Mische v. Komise ( „Veřejná služba — Jmenování — Úspěšný uchazeč výběrového řízení zveřejněného po vstupu nového služebního řádu v platnost, avšak ukončeného po jeho vstupu v platnost — Zařazování do platových tříd podle nových, méně příznivých pravidel“ )