Korigendum k nariadeniu Rady (EÚ) č. 44/2012 zo 17. januára 2012 , ktorým sa na rok 2012 stanovujú vo vodách EÚ a pre plavidlá EÚ v určitých vodách nepatriacich EÚ rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb, ktoré sú predmetom medzinárodných rokovaní alebo dohôd ( Ú. v. EÚ L 25, 27.1.2012 )