Oikaistaan neuvoston asetus (EU) N:o 44/2012, annettu 17 päivänä tammikuuta 2012 , EU:n vesillä ja tietyillä EU:n ulkopuolisilla vesillä EU:n alusten käytettävissä olevien, kansainvälisten neuvottelujen alaan tai sopimusten soveltamisalaan kuuluvien tiettyjen kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2012 ( EUVL L 25, 27.1.2012 )