Κανονισμός (ΕΕ) 2020/1045 της Επιτροπής της 13ης Ιουλίου 2020 σχετικά με τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας ερυθρού τόνου στον Ατλαντικό Ωκεανό, ανατολικώς του γεωγραφικού μήκους 45° Δ, και στη Μεσόγειο από σκάφη που φέρουν σημαία Ελλάδας