/* */

TITJUR Association nationale pour la protection des eaux a rivières Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) zo 6. novembra 2008. # Association nationale pour la protection des eaux et rivières - TOS proti Ministère de l’Écologie, du Développement et de l’Aménagement durables. # Návrh na začatie prejudiciálneho konania: Conseil d’État - Francúzsko. # Znečistenie vodného prostredia - Smernica 2006/11/ES - Článok 6 - Nebezpečné látky - Vypúšťania - Predchádzajúce povolenie - Stanovenie emisných noriem - Režim ohlásenia - Chovy rýb. # Vec C-381/07.