Mål T-472/08: Tribunalens dom av den 3 september 2010 — Companhia Muller de Bebidas mot harmoniseringsbyrån (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärket 61 A NOSSA ALEGRIA — Äldre gemenskapsordmärke CACHAÇA 51 och äldre nationella figurmärken Cachaça 51 och Pirassununga 51 — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Känneteckenslikhet — Artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 (nu artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009)