Cauza T-472/08: Hotărârea Tribunalului din 3 septembrie 2010 — Companhia Muller de Bebidas/OAPI — Missiato Industria e Comercio (61 A NOSSA ALEGRIA) [ „Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare figurative 61 A NOSSA ALEGRIA — Marca națională verbală anterioară CACHAÇA 51 și mărcile naționale figurative anterioare Cachaça 51 și Pirassununga 51 — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Similitudinea semnelor — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 [devenit articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009]” ]