Lieta T-472/08: Vispārējās tiesas 2010. gada 3. septembra spriedums — Companhia Muller de Bebidas /ITSB — Missiato Industria e Comercio ( “61 A NOSSA ALEGRIA” ) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas grafiskas preču zīmes “61 A NOSSA ALEGRIA” reģistrācijas pieteikums — Agrāka valsts vārdiska preču zīme “CACHAÇA 51” un agrākas valsts grafiskas preču zīmes “Cachaça 51” un “Pirassununga 51” — Relatīvs atteikuma pamatojums — Sajaukšanas iespēja — Apzīmējumu līdzība — Regulas (EK) Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)