Věc T-472/08: Rozsudek Tribunálu ze dne 3. září 2010 — Companhia Muller de Bebidas v. OHIM — Missiato Industria e Comercio (61 A NOSSA ALEGRIA) ( „Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky Společenství 61 A NOSSA ALEGRIA — Starší národní slovní ochranná známka CACHAÇA 51 a starší národní obrazové ochranné známky Cachaça 51 a Pirassununga 51 — Relativní důvod pro zamítnutí — Nebezpečí záměny — Podobnost označení — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 40/94 (nyní čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009)“ )