SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 627/96 van Hiltrud BREYER aan de Commissie. Thermie 1993 - Raming en besteding van de middelen en afsluiting van de rekening