Uredba Vijeća (EU) br. 554/2010 od 24. lipnja 2010. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2488/2000 o nastavku zamrzavanja sredstava u odnosu na g. Miloševića i s njim povezane osobe PROPCELEX