predmet C-380/18: Presuda Suda (prvo vijeće) od 12. prosinca 2019. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Raad van State - Nizozemska) – Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid protiv E.P. (Zahtjev za prethodnu odluku – Granična kontrola, azil i useljavanje – Uredba (EU) 2016/399 – Zakonik Unije o pravilima kojima se uređuje kretanje osoba preko granica (Zakonik o schengenskim granicama) – Članak 6. – Uvjeti ulaska za državljane trećih zemalja – Pojam „prijetnja javnom poretku” – Odluka o vraćanju u pogledu državljanina treće zemlje s nezakonitim boravkom)