Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om meddelelsen fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — Turisme og transport i 2020 og derefter (COM(2020) 550 final)