Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2067/96 z dnia 29 października 1996 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1000/96 w zakresie niektórych norm handlowych w odniesieniu do mięsa drobiowego