Nacrt provedbene odluke Vijeća o utvrđivanju preporuke o uklanjanju nedostataka utvrđenih tijekom evaluacije iz 2017. o primjeni schengenske pravne stečevine u području upravljanja vanjskom granicom u Norveškoj