Απόφαση (ΕΕ) 2019/2036 του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Συμβουλίου του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας όσον αφορά την τροποποίηση 17 του παραρτήματος 17 (Ασφάλεια) της σύμβασης για τη Διεθνή Πολιτική Αεροπορία