Förslag till avgörande av generaladvokat Cruz Villalón föredraget den 29 november 2012. # Margaret Kenny m.fl. mot Minister for Justice, Equality and Law Reform, Minister for Finance och Commissioner of An Garda Síochána. # Begäran om förhandsavgörande: High Court - Irland. # Artikel 141 EG - Direktiv 75/117/EEG - Lika lön för kvinnor och män - Indirekt diskriminering - Sakliga skäl - Villkor. # Mål C-427/11. TITJUR Kenny m.fl.