Zadeva F-16/12: Tožba, vložena 10. februarja 2012 – ZZ proti Komisiji