Sprawa F-16/12: Skarga wniesiona w dniu 10 lutego 2012 r. — ZZ przeciwko Komisji