Kohtuasi F-16/12: 10. veebruaril 2012 esitatud hagi — ZZ versus komisjon