VERORDENING (EG) Nr. 1921/97 VAN DE COMMISSIE van 2 oktober 1997 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit