Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 868/2008 tat- 3 ta' Settembru 2008 dwar l-iskeda azjendali li għandha tintuża għall-iskop li jiġu determinati l-introjti tal-azjendi agrikoli u li tiġi analizzata il-ħidma ekonomika ta’ dawn l-azjendi