Komisijas Regula (EK) Nr. 868/2008 ( 2008. gada 3. septembris ) par lauku saimniecības apgrozījuma pārskatu, kas izmantojams, lai noteiktu lauku saimniecību ieņēmumus un analizētu šo saimniecību saimniecisko darbību