Регламент (ЕО) № 868/2008 на Комисията от 3 септември 2008 година относно формуляра за земеделския статистически отчет, използван за определяне на приходите на земеделските стопанства и за анализ на икономическата дейност на тези стопанства