Predmet T-221/17: Presuda Općeg suda od 24. travnja 2018. – Mémora Servicios Funerarios protiv EUIPO-a – Chatenoud (MEMORAME) („Žig Europske unije — Postupak povodom prigovora — Prijava verbalnog žiga Europske unije MEMORAME — Raniji figurativni žig Europske unije mémora i raniji nacionalni verbalni žig MÉMORA — Relativni razlog za odbijanje — Vjerojatnost dovođenja u zabludu — Sličnost proizvoda i usluga — Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009 (sada članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) 2017/1001)”)