Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2021/432 ze dne 1. března 2021, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2017/1198 o poskytování plánů financování úvěrových institucí vnitrostátními příslušnými orgány Evropské centrální bance (ECB/2021/7)