Απόφαση του Δικαστηρίου (έβδομο τμήμα) της 3ης Δεκεμβρίου 2020.