Lieta T-306/11: Prasība, kas celta 2011. gada 10. jūnijā — Schwenk Zement /Komisija