Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1643 af 5. november 2020 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår godkendelsesperioderne for aktivstofferne calciumphosphid, denathoniumbenzoat, haloxyfop-P, imidacloprid, pencycuron og zeta-cypermethrin (EØS-relevant tekst)