2010 finansinių metų GNSS priežiūros institucijos įplaukų ir išlaidų ataskaitos, 1 patikslinto biudžeto, klaidų ištaisymas ( OL C 351, 2010 12 22 )