/* */

Odluka Europskog nadzornika za zaštitu podataka od 2. travnja 2019. o unutarnjim pravilima u pogledu ograničenja određenih prava ispitanika u vezi s obradom osobnih podataka u okviru aktivnosti koje obavlja Europski nadzornik za zaštitu podataka