Verordening (EEG) nr. 1969/93 van de Raad van 19 juli 1993 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2658/87 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief