Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1969/93 tad-19 Lulju 1993 li jemenda r-Regolament (KEE) Nru 2658/87 fuq it-tariffa u n-nomenklatura ta' l-istatistika u t-Tariffa Doganali Komuni