Beschikking van de Commissie van 6 april 1978 betreffende de vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van gerst in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EEG) nr. 1931/77